Nabízíme technologické váhy pro vážení sypkých a tekutých materiálů.

  •  váhy cementu
  •  váhy čisté a kalové vody
  •  váhy přísad
  •  váhy kameniva (vážící pásy, nádoby)