Ukazatele hladiny se používají k řízení hladiny materiálu v sila a zásobnících.
Sondy maxima lopatkového typu:

– 24VAC,
– 110VAC,
– 230VAC a
– 24VDC jsou k dispozici.

K dispozici jsou také volitelné hřídele do délky 1000 mm.
OZB lopatkové indikátory nabízejí speciální slitinu hliníkového tělesa, speciální konstrukci hnací soustavy a pouzdra, aby se zvýšily vlastnosti mechanické ochrany, což má za následek dlouho životnost.

KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ KATALOGU