Je zabezpečována pomocí elevatorového nebo skipového dopravníku.