Kotelny pro ohřev záměsové vody a zásobníku kameniva včetně prostoru betonárny.