Senzory vlhkosti (vlhkostní sondy) mají široké uplatnění zejména v betonárnách, slévárnách, ve sklářském průmyslu, potravinářství, v odvětvích stavebních chemikálií, keramiky a v krmivářském průmyslu.

Vlhkostní sondy jsou dodávány jako:

• Kapacitní,
• Mikrovlné a
• HPR (High Frequency Polar Reflective /Vysokofrekvenční polární reflexní) typy a na vyžádání spolu s jejich ukazateli

KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ KATALOGU