Škrticí ventily jsou určeny k omezení nebo zabránění toku materiálů v potrubí.

Jejich hlavním rysem je, že neexistují žádné mechanické části, které by mohly bránit toku materiálu, když je ventil v otevřené poloze.
Škrtící ventily OZB se používají během pneumatického přenosu prášku nebo granulí a jsou široce využívány v potravinářství, chemii, při úpravě vody, cementu a v podobných průmyslových odvětvích.

Pracovní princip škrtících ventilů OZB je; uzavření elastomerového pouzdra foukáním vzduchu mezi pouzdrem a krytem tak, že tok prášku je řízen otevřením pouzdra.
Kromě toho; k dispozici je také volitelné připojení vozidla a ovládacího panelu k silu.

KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ KATALOGU