Elektrické vibrační motory se vyrábějí pro použití u vibračních jednotek, jako jsou filtry, sila, třídiče, čističe povrchů, dopravníky, podavače, dávkovací jednotky a zkušební zařízení.

Vibračního pohybu je dosaženo kmitáním dvou vaček umístěných na obou stranách asynchronního hřídele motoru.
Pracovní podmínky;
Okolní teplota: -15°C/+40°C
Třída mechanické ochrany: lP66
Izolační třída: F

KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ KATALOGU