Tenzometrické měření hmotnosti cementu v sile. Stálá kontrola stavu zásob cementu, přesná kontrola hmotnosti dovezeného cementu. Na každou nohou sila je instalován tenzometrický snímač hmotnosti. Snímače jsou zapojeny přes sdružovací krabici do vyhodnocovací jednotky. Displej řídící jednotky ukazuje aktuální hmotnost cementu v sile. Tenzometrické vážení sil je možné instalovat na všechny typy sil.