Slouží pro přesné dávkování sypkých materiálů do váhy kameniva.