Nabízíme sondy vlhkosti do míchaček a zásobníků kameniva včetně softwaru na korekci vody.