Slouží k rozrušení klenby a uvolnění materiálu v zásobníku.