• řídící systémy betonáren, recyklačních zařízení, kotelen 
  • kalibrace vah
  • elektro montážní práce
  • vážení cementových sil
  • dávkovací zařízení drátků do betonu
  • kotelny pro ohřev vzduchu a vody
  • měření vlhkosti materiálů
  • servisní a montážní činnost
  • dodávky náhradních dílů
  • poradenství