DVOUHŘÍDELOVÉ MÍCHAČKY MDE

Homogenizaci betonu zajišťují horizontálně uložené hřídele s míchacími rameny a lopatkami. K míchání betonové směsi probíhá uprostřed míchačky a tím dochází k nízkému opotřebení dílů. Tyto míchačky jsou vhodné pro výrobu transportbetonu a betonu pro prefabrikované dílce.

– Velikost míchačky: standardně od 1m3 do 6m3 hotového betonu (větší kapacity na objednávku).
– Robustní převodové skříně.
– Obložení míchačky standardně s litými kachlemi tl. 18 mm, 600 HB pro nízké opotřebení.
– Míchačku je možné vybavit spolehlivým centrálním automatickým systémem s tlakem 450Bar.
– Hydraulicky ovládaná výpusť.