Systém recyklace kontaminovaných kapalin CLR-S je navržen tak, aby přispíval k udržitelné výrobě betonu a vytvořil „zelené závody“ úplným využitím odpadních vod v dávkovacích zařízeních.

Systém CLR-S má schopnost měřit úroveň kontaminace a hustotu v reálném čase, umožňuje 100% využití odpadní vody a pomáhá připravovat směs pitné odpadní vody, jak je definována v EN 1008, kde je definována kvalita vody, která má být použita při recyklaci betonu.

LCA (Analyzátor kontaminace kapalin) uvnitř systému je schopen analyzovat částice uvnitř odpadní vody okamžitě během používání a je také schopen tyto informace v reálném čase přenést do softwaru zařízení.
Úspory dosažené využitím CLR-S:
– Úspora ve spotřebě pitné vody
– Úspora použití kameniva a cementu
– Eliminace nákladů na čištění odpadních vod a na likvidaci pevných odpadů.

KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ KATALOGU